lenv-logo

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης: ο ιστότοπος https://lenv.gr είναι ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης καλλυντικών προϊόντων  μέσω του Διαδικτύου. Με έδρα Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσα, 46100.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Lenv εγγυάται τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια κατά την διάρκεια των αγορών σας μέσω της ιστοσελίδας του. H παράθεση των κάτωθι αναφερόμενων όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος Lenv προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του, γίνεται με απώτερο σκοπό τη δική σας ενημέρωση. Αφενός για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και αφετέρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό κατάστημα Lenv.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και λογική και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει ότι:

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Όλο το περιεχόμενο αυτού του site, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, Banner, σχεδιασμός ιστοσελίδας, αποτελούν ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος Lenv.gr. Προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία, για τα οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το περιεχόμενο καθώς και αυτό καθαυτό το site του ηλεκτρονικού καταστήματος Lenv.gr, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί ή να επαναπωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του ηλεκτρονικού καταστήματος Lenv.gr.

Η χρησιμοποίηση του ονόματος ή του λογότυπου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στο ηλεκτρονικό κατάστημα Lenv.gr δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς για κάθε είδους εκμετάλλευσης φήμης και πελατείας χωρίς την γραπτή συγκατάθεσή μας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Στην περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται με το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας Eurobank όπου γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου Secure Sockets Layer (SSL) για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές.

Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν  κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυιο (Internet).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 Η Εταιρεία που διαχειρίζεται το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν δύναται να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα παρά μόνον για την έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων διαθεσιμότητας των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, οπότε και κατόπιν της ως άνω ενημέρωσης ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει. Οι πληροφορίες δε που διατίθενται σε σχέση με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος απεικονίζονται ως έχουν. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας ορισμένων  προσωπικών σας στοιχείων και συγκεκριμένα των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας στοιχείων για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Συγκεκριμένα, όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο επιθυμείτε να μας γνωστοποιήσετε , το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address), τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου και την οικεία Δ.ΟΥ. για την έκδοση του απαιτούμενου παραστατικού δελτίου αποστολής – αγοράς κ.λπ. Το «κατάστημα», ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η Εταιρεία  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει. Το κατάστημα σας παρέχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμείτε, να λαμβάνετε διαφημιστικά ή/και ενημερωτικά μηνύματα, στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική σας διεύθυνση. Για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies και πολιτική απορρήτου παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους όρους αυτών, στο σύνδεσμο περί πολιτικής προτασίας προσωπικών δεδομένων, cookies και πολιτικής απορρήτου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων γίνεται δεκτή εαν:

Επικοινωνήσετε με το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα στο τηλέφωνο 695 777 4024, εαν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή για να μπορέσετε να το επιστρέψετε εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προυποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ενημερώνεται από μέρους μας η Τράπεζα, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, για την ακύρωση της συναλλαγής ώστε η Τράπεζα να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια σύμφωνα με τα όσα σχετικά ορίζονται στη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και του πελάτή της, της εταιρείας μας ουδεμίας άλλης ευθύνης έχουσας πλην της αρχικής ως άνω ενημέρωσης της Τράπεζας για την ακύρωση της συναλλαγής. Εφόσον η πληρωμή πραγματοποιήθηκε με μετρητά, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται στον πελάτη στο κατάστημα μας. Εφόσον η πληρωμή πραγματοποιήθηκε με τραπεζικό έμβασμα, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη και σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον ίδιο.

Σε περίπτωση που το προϊόν που σας παραδοθεί είναι λανθασμένο (δηλαδή δεν είναι το προϊόν της παραγγελίας σας) μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, στο τηλέφωνο 695 777 4024 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lenv.gr, ώστε να προγραμματιστεί η παραλαβή του λανθασμένου προϊόντος με έξοδα που θα επιβαρύνουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα Lenv.gr και να συμφωνηθεί η παράδοση του σωστού προϊόντος που έχετε παραγγείλει (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής).

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει ελάττωμα (πχ αλλοιωμένο), εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την αντίστοιχη εταιρεία ισχύουν τα ακόλουθα:

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης ή/και παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση μπορεί να γίνει ως εξής:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε. Στην κλειστή συσκευασία του και με τα έντυπα που το συνόδευαν, σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η δήλωση υπαναχώρησης πραγματοποιείται εγγράφως και η Εταιρεία υποχρεούται να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει γνωστοποιηθεί από τον πελάτη, επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις τούτη περιέλθει στην Εταιρεία. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε για την αγορά των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, εντός χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που η Εταιρεία παρέλαβε την αίτηση ακύρωσης.  Δεν επιστρέφονται τα επιπλέον έξοδα αποστολής  αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.

 Ωστόσο, μπορεί η Εταιρεία να καθυστερήσει να  επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.

Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα εύλογο ποσό ανάλογο προς τις υπηρεσίες που στο μεταξύ παρασχέθηκαν μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Lenv.gr διέπονται από το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ΠΔ 131/2003, Οδηγία 2011/83/ΕΕ) και τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), , όπως ισχύει. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα θα ασκείται και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια των Αθηνών, συμφωνείται ωστόσο ότι θα επιδιωχθεί η φιλική και στο πλαίσιο της καλής πίστης και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών διευθέτηση της κάθε τυχόν αναφυόμενης διαφοράς ή διαφωνίας, καθώς και ότι προ της προσφυγής τους ενώπιον κάθε αρμόδιας Δικαστικής αρχής προς το σκοπό αντιδικίας, θα επιδιωχθεί η διαδικασία της δικαστικής μεσολάβησης, όπως αυτή προβλέπεται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εκάστοτε θα ισχύει.